Činnosť našej firmy

Ponúkame Vám dodávku a odbornú montáž:

Strešné krytiny

Pálené strešné krytiny - sú osvedčené skladané strešné krytiny, ktoré sú vyrábané z tradičného prírodného materiálu. V ponuke je ucelený sortiment, ktorý zahŕňa všetky systémové doplnky. Materiál použitý pri výrobe pálenej strešnej krytiny zaisťuje jej stálofarenosť, veľkú odolnosť proti poveternostným vplyvom a jej dlhú životnosť.

Betónové strešné krytiny - sú skladané strešné krytiny, ktoré sú vyrábané z vysoko zhutneného kvalitného betónu. V ponuke je ucelený sortiment, ktorý zahŕňa kvalitné systémové doplnky. Skladaná betónová strešná krytina sa ľahko kladie, vyznačuje sa vysokou trvanlivosťou, rozmerovou stálosťou a odolnosťou proti poveternostným vplyvom. V ponuke je široká škála modelov, farieb a povrchových úprav betónovej strešnej krytiny.

Vlákno-cementové strešné krytiny - sú skladané strešné krytiny na báze cementu vystuženého vláknom. Vláknocementové strešné krytiny sú svojou tvarovou a farebnou rozmanitosťou a prepracovanosťou detailov vhodné aj pre zložité architektonické kompozície. Zloženie strešnej krytiny zaručuje jej nehorľavosť, mrazuvzdornosť a odolnosť proti poveternostným vplyvom. Nízka hmotnosť konštrukcie ju predurčuje i pre rekonštrukcie, pretože nie je potrebné zosilňovať krov. Nezaťažuje konštrukciu krovu tak ako napr. strešná krytina z pálených alebo betónových škridiel. Táto strešná krytina je priepustná pre vodné pary.

Asfaltové šindle - sú strešné krytiny s nízkou hmotnosťou. V ponuke je ucelený sortiment zahrňujúci širokú škálu druhov, tvarov a farieb šindlov. Asfaltové šindle je možné použiť pre strešné košntrukcie so sklonom už od 18°. Asfaltové šindle sú vhodné aj pre oblúkové strechy. Výhodou asfaltovej strešnej krytiny je nižšia cena.

Plechové strešné krytiny - sa častou používajú v horských a podhorských oblastiach, pretože dobre odolávajú extrémnym poveternostným podmienkam. Vyrábajú sa z rôznych materiálov v rôznych tvaroch a profiloch. Plechové strešné krytiny nie sú náročné na údržbu, sú mrazuvzdorné a na rozdiel od betónových a pálených škridiel veľmi ľahké (cca 8 kg na m2). Najmenší dovolený sklon pre plechové šablóny je 32,5°. Často sa používa oceľový pozinkovaný plech, rovný alebo profilovaný do vlnoviek alebo škridiel, natretý rôznymi plastovými nátermi a vrstvami, prípadne posypaný drobným kamenivom. Tvar šablóny a hrúbka posypu tlmí hluk dažďa. Hliníkové strešné krytiny sa už neodporúča používať bez povrchovej úpravy, pretože vplyvom kyselín obsiahnutých v daždi korodujú. Súčasné hliníkové krytiny majú rôznu povrchovú úpravu, ktorá im zabezpečuje vysokú životnosť.

Prírodná bridlica - Spoločnosť DEKTRADE ponúka pod obchodnou značkou DEKSLATE krytinu na šikmé strechy a zvislé steny z prírodnej bridlice. Táto skladaná strešná krytina sa vyznačuje sa dobrou opracovateľnosťou, odolnosťou proti extrémnym poveternostným vplyvom a vysokou životnosťou.

Všetky produkty nájdete na stránke: http://dektrade.sk/produkty/stresne-krytiny