Prírodná bridlica

Vynikajúce vlastnosti ílovitých bridlíc, prírodného materiálu vzniknutého v rôznych geologických období si všimli už starí Rimania. Získali tak materiál z ktorého si mohli naštiepať veľmi trvanlivú, pomerne tenkú, ľahkú a pritom nehorľavú krytinu na svoje obydlia.

Vďaka vynikajúcim vlastnostiam sa pokrývačská bridlica šírila aj mimo oblasti svojho pôvodu, kde sa uplatnila predovšetkým na kostoloch a zámkoch.

Pokrývanie bridlicou vždy vyžadovalo veľký remeselnícky um. Ten sa najlepšie udržoval a rozvíjal v rodinných pokrývačských firmách, remeslo sa dedilo z otca na syna. Stavebníctvo minulého režimu však postupne takmer zlikvidovalo pokrývačské remeslo. Bridlicová krytina sa obnovovala len na významných pamiatkových objektoch, na ostatných sa len vyspravovala náhradnými materiálmi ako azbestocementom, asfaltovým šindľom, alebo plechovými krytinami.

Vďaka estetickým i technickým kvalitám si bridlica zaslúži návrat na strechy budov. Je úlohou všetkých projektantov a investorov vrátiť krytinu z prírodnej bridlice na stavby, aby im dávala osobitý a ušľachtilý charakter. Estetická kvalita bridlice predurčuje tento materiál ako pre rodinné domy a chalupy, tak pre verejné budovy a činžiaky.

V Nemecku, Španielsku či Francúzsku, kde vývoj pokrývania bridlicou nebol prerušený, nájdeme mnoho vydarených realizácií bridlicovej krytiny na historických i na moderných stavbách. Charakter stavieb je síce iný než charakter stavieb na Slovensku, elegantné a zaujímavé prvky ale poskytujú bohatú inšpiráciu našim architektom a projektantom.

Naša firma chce prispieť k oživeniu tradície strešnej krytiny z prírodnej bridlice u nás, a preto sme sa začali špecializovať na túto krytinu po absolvovaní praktických školení realizovaných prostredníctvom firmy Dektrade v súčinnosti pražskej firmy Vrňata s.r.o.

Navštívte galériu nami realizovaných striech z prírodnej bridlice: bridlicové strchy

Viac informácií o prírodnej bridlici nájdete na stránkach dektrade.sk